# تنها_|_شهر_عشق_|_عکس_عاشقانه

تنها | شهر عشق | عکس عاشقانه

بَعضیام هستن وقتی دلِگیری میخوان باهات حرف بِزَنن، آرومت کُنن، کمکت کُنَن؛ اینا یه روز خودشون دِلگیر شُدن کسی کنارشون نَمونده، درد تنهایی رو می‌فَهمَن...❤️   تنها | شهر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید